آموزش کار با داشبورد آی‌تی‌هاب (بخش یک)

 

1- درگاه وب سرویس احراز هویت
. هلث چک
. توکن
. دریافت لینک احراز هویت
. نتیجه احراز هویت و دریافت پروفایل
2- درگاه احراز هویت
. هلث چک
. توکن
. تطابق اطلاعات کد ملی – تاریخ تولد
. باز خوانی کارت ملی
. ارسال سریال کارت ملی (کد رهگیری ) به ثبت احوال
. پردازش عکس و ویدئو
. نتیجه احراز هویت و دریافت پروفایل
3-استعلامی
. هلث چک
. توکن
. دریافت اطلاعات ثبت احوال
. تطابق شماره همراه با کد ملی (شاهکار)
. استعلام شبا
. استعلام مشخصات صاحب کارت
. دریافت آدرس با استفاده با استفاده از  کد پستی
. دریافت جزئیات آدرس با استفاده  از کد پستی
. دریافت مختصات جغرافیایی با استفاده از کد پستی
. استعلام شناسه ملی شرکت
4-هوش مصنوعی
. هلث چک
. توکن
تبدیل صوت به متن فارسی
. تبدیل صوت به متن انگلیسی
. تبدیل صوت به متن عربی
. تبدیل صوت به متن ترکی
. OCR کارت ملی
.OCR پشت کارت ملی
. مقایسه  دو عکس و ویدئواز چهره
.چک کردن شناسنامه
. تشخیص عکس وفیلم چهره فیک (اسپوف