نئوبانک یا بانکداری دیجیتال در مرکز هوش مصنوعی و احراز هویت احرازشو

نئوبانک یا بانکداری دیجیتال در مرکز هوش مصنوعی و احراز هویت احرازشو بانکداری مجازی و نئوبانک از دهه 80 در ایران مطرح شد و جهت عملیاتی کردن آن با چالش احرازهویت اشخاص مواجه شد اما اکنون با پیشرفت چشمگیر فناوری هوش مصنوعی راهکارهایی جهت رفع این مشکل ارائه شده است که در این مقاله به […]