دفاتر پیشخوان

به دلیل تعداد کم شعب کارگزاری بسیاری از افراد که به بورس علاقه دارند نتوانسته اند احرازهویت خود را انجام دهند. در گذشته افرادی که دسترسی به شعب کارگزاری نداشتند مجبور ودندپس از ثبت نام در سایت کارگزاری جهت احرازهویت میبایست به یکی از دفاتر رسمی مراجعه کنند و گواهی امضا را دریافت میکردند و […]

احراز هویت و مرکز هوش مصنوعی ایران – 02191002180

راهکار های مرکز هوش مصنوعی احرازشو در خصوص استفاده از هوش مصنوعی   امروزه محافظت از اطلاعات دیجیتالی کاربران از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به این که احراز هویت اشخاص به کمک اطلاعات بیومتریک آنها علاوه بر ساده گی امنیت بیشتری هم دارد باید دید که شرکت ها چگونه به کمک هوش مصنوعی […]